Muslim Rights Watch Nederland doet aangifte tegen de Telegraaf wegens discriminatie en haatzaaien.

“Naar aanleiding van overlast in verschillende wijken in Leidschendam heeft de Telegraaf op 14 mei 2020 een video in de wereld geholpen met als clickbait de titel ‘Ramadanterreur: durf als vrouw niet over straat’.

https://www.telegraaf.nl/video/1062131922/ramadanterreur-durf-als-vrouw-niet-over-straat

In deze video wordt gebruik gemaakt van een techniek genaamd ‘morele paniek’, waarbij feiten zijn overdreven, bevolkingsgroepen gestereotypeerd worden en ingespeeld is op bestaande vooroordelen over moslims. Zo worden Nederlandse moslims door de video ten onrechte geassocieerd met terreur en vrouwonvriendelijkheid. Verder krijgen jonge moslims in de video de schuld van strafbare feiten in de schoenen geschoven, terwijl de enige daders van brandstichting die zijn aangehouden niet moslims bleken. De berichtgeving van de moskee uit Leidschendam bevestigt dat de Telegraaf islamofobe beschuldigingen uit zonder feitenonderzoek. De Telegraaf bracht geen nieuws over Leidschendam,  maar verspreidde een propagandafilmpje dat bestaat uit de groepsbelediging van moslims, het aanzetten tot discriminatie, haat en geweld tegen moslims. De inhoud en de stijl van de berichtgeving door de Telegraaf miskent de waardigheid van moslims, creëert een sterke afkeer van moslims bij het publiek en zet bevolkingsgroepen tegenover elkaar wat kan leiden tot geweld en verdere discriminatie. Dit is strafbaar gesteld in de artikelen 137c, 137d, 137e en 429quater van het Wetboek van Strafrecht.

Ook op basis van internationaal recht kan de berichtgeving over ‘Ramadanterreur’ niet door de beugel en is deze te kwalificeren als ‘hate speech’ door de provocerende titel en inhoud, het grote bereik van de Telegraaf als medium, het gebrek aan feitenonderzoek en de islamofobe boodschap die aansluit bij bestaande vooroordelen tegen moslims in het publieke debat van Nederland dat is verhit en gepolariseerd.

De Telegraaf kan zich niet beroepen op de vrijheid van meningsuiting, omdat de inhoud van de video op geen enkele wijze bijdraagt aan het publieke debat of een andere vorm van rechtvaardiging kent. Het is logisch dat moet worden opgetreden. Daarom hebben wij vandaag aangifte gedaan.

Nederlandse moslims zijn de dupe van negatieve berichtgeving in de media omdat het hun waardigheid miskent en tot een stelselmatige benadeling in het dagelijks leven leidt.

Echter, niet alleen moslims zijn de dupe van negatieve berichtgeving door de media. Ook niet–moslims worden in hun vrijheden beperkt doordat zij – ten onrechte – haatdragend, angstig of ongemakkelijk worden gemaakt. Hier geldt dus het zogenaamde Thomas-theorema: als mensen situaties als werkelijk definiëren, zijn zij werkelijk in hun gevolgen. Niet de situatie zelf, maar de perceptie ervan geeft de doorslag. Een onveilig gevoel dat is aangesmeerd middels negatieve berichtgeving, zoals ‘Ramadanterreur: durf als vrouw niet over straat’, leidt dus tot een daadwerkelijke beleving van onveiligheid en alle consequenties van dien. Oude, lieve autochtone bejaarden worden door de Telegraaf bang gemaakt voor moslims.

Tragisch genoeg kan de aanhoudende negatieve berichtgeving over moslims het idee versterken bij sommige kwetsbare, jonge moslims dat de moslims stelselmatig worden benadeeld in de wereld en dat de Nederlandse samenleving hen geen ruimte biedt te participeren als volwaardige burgers. Enkelen van hen kunnen zodoende vatbaar worden voor radicale c.q. extremistische en dwalende ideologieën die pretenderen dat de islam geweld tegen onschuldige burgers predikt. Dientengevolge kan incidenteel sprake zijn van een cynische ‘selffulfilling prophecy’ waarbinnen onjuiste berichtgeving die de correlatie legt tussen islam en terreur uiteindelijk leidt tot sympathieën voor terrorisme of zelfs tot terroristische misdrijven.

Naar aanleiding van Europese kritiek over de Nederlandse aanpak van discriminatie zijn de wettelijk op te leggen straffen inmiddels verhoogd en is de aanpak van discriminatie meer georganiseerd en geïntensiveerd door de Nederlandse overheid. Daarentegen is er nog veel te doen, zo klinkt het uit Europa. Nederland moet strenger optreden tegen het zaaien van haat en discriminatie. Ook tegen moslims.

➥Download hieronder het persbericht over de Telegraaf in pdf
Persbericht Telegraaf Nederlands

➥Download hieronder de aangifte tegen de Telegraaf (36 pagina’s) in pdf
AANGIFTE MRWN vs TELEGRAAF

➥Download hieronder de samenvatting van de aangifte
SAMENVATTING AANGIFTE