Rechtszaak vs de Nederlandse staat inzake onterechte gevangenschap Tilburger 20 september 11.00 Den Haag

Op dit moment zit een jongeman uit Tilburg al 53 dagen ten onrechte vast in een Spaanse cel. Met uitzondering van de burgemeesters van Tilburg en Arnhem, die om onmiddellijke vrijlating hebben verzocht, weigeren de Nederlandse autoriteiten in actie te komen. Volgens de minister van Justitie Yeşilgöz moet de Tilburger er zelf voor zorgen dat hij van de terreurlijst afkomt.
MRWN heeft verschillende pogingen ondernomen om hem uit de cel te krijgen, maar helaas hebben deze nog steeds niet tot het gewenste resultaat geleid. Daarom hebben wij nu een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat, om de Staat via de rechter, te dwingen zich actief in te spannen voor de vrijlating van de Tilburger.

Deze zaak gaat ons allemaal aan!
Helaas zien vele islamitische organisaties, sleutelfiguren en individuen uit de Nederlandse moslimgemeenschap de urgentie van deze zaak nog niet in. Deze zaak gaat om meer dan de illegale gevangenschap van één broeder. Het gaat erom dat wij als moslims een eerlijke behandeling van de overheid willen. Vandaag is het Rachid, morgen Karima en overmorgen uw eigen familielid!

We zien in veel dossiers dat er sprake is van institutionele discriminatie; onlangs oordeelde de rechter dat de Belastingdienst de ANBI-status van de As-Soennah moskee in Den Haag illegaal heeft ingetrokken. Maar ook andere dossiers zoals de toeslagenaffaire, het onterecht criminaliseren van predikers, het tegenwerken van Islamitisch onderwijs enzovoorts laten zien dat er voor ons als gemeenschap nog veel werk aan de winkel is. Indien wij vandaag niet opstaan tegen dit onrecht in deze zaak, worden wij morgen zelf ook in de steek gelaten.

Kom uw broeder een hart onder de riem steken!
Daarom willen wij jullie oproepen om de rechtszaak bij te wonen. Hiermee steken we niet alleen de familie een hart onder de riem, maar laten we ook zien dat we het niet pikken om als tweederangsburgers behandeld te worden. Wees aanwezig en probeer anderen mee te nemen!

De rechtszaak staat gepland op woensdag 20 september 11.00 in de rechtbank Den Haag aan de Prins Clauslaan 60 (2595 AJ Den Haag)

Bezoekers verzoeken wij minimaal 15 minuten van te voren aanwezig te zijn.

Graag uw aanwezigheid per mail door te geven: info@mrwn.nl

Steun onze activiteiten
De strijd tegen institutionele discriminatie is er één van de lange adem. Daarom vragen wij u om ons te blijven steunen. U kunt onze activiteiten steunen door een eenmalige www.mrwn.nl/doneer of een periodieke donatie www.mrwn.nl/watcher te doen. Meer informatie over onze missie is te lezen op www.mrwn.nl

Muslim Rights Watch Nederland
Voor een sterke moslimgemeenschap
En een eerlijke samenleving

 

 

 

 

 

 

MRWN klaagt de Nederlandse staat aan inzake Tilburger die onterecht om terrorisme- signalering vastgehouden wordt in Spanje

De Nederlandse staat heeft nalatig gehandeld in de zaak van een Tilburger die nu al 50 dagen in detentie zit in het buitenland, vanwege onterechte associaties met terrorisme. De zaak heeft brede aandacht getrokken, omdat de Minister van Justitie Yeşilgöz-Zegerius eerder zei dat burgers die onterecht op een terreurlijst zijn geplaatst het zelf moeten oplossen. [1] Dit lukt dus niet. Het afgelopen jaar hebben er zich ruim 100 personen gemeld bij MRWN die op basis van een risicoprofiel slachtoffer zijn geworden.

Het Openbaar Ministerie, de Landelijke Eenheid  (politie) en de Gemeentes Tilburg en Arnhem hebben bevestigd dat de betreffende Tilburger nergens van verdacht wordt. Verder stond hij nooit gesignaleerd en is hij nooit in verband gebracht met een terroristisch delict. Zijn strafblad is brandschoon; hij heeft nooit te maken gehad met justitie of politie.

Ondanks de onjuiste beschuldigingen heeft MRWN zich gedurende deze 48 dagen ingezet om de Tilburger naar Nederland terug te krijgen. “We hebben alles op alles gezet; van het vestigen van aandacht op zijn situatie, tot het bezoeken van hem in detentie en het bekostigen van juridische bijstand”, aldus Adil el Kanfoudi van MRWN.

AVG als belemmering in plaats van bescherming

Waar de Nederlandse staat de AVG van de slachtoffers heeft geschonden door hun onterecht op een terreurlijst te plaatsen, functioneert de AVG in de zaak van de Tilburger als een belemmering: Nederlandse instanties zouden in het kader van AVG ‘’geen persoonsgegevens van het slachtoffer kunnen uitwisselen’’, en weigeren deze zelfs met de advocaat te delen. Om deze reden is er nog geen uitzicht op een beëindiging van de detentie.

Vorige maand bleek dat van een ander slachtoffer de persoonsgegevens in het kader van terrorisme via Interpol waren gedeeld. De politie maakte excuus en gaf aan het vervelend te vinden, maar verder niets te kunnen betekenen. [2]

Burgemeesters van Tilburg en Arnhem verzoeken Spanje detentie onmiddellijk te beëindigen

Waar de ministers van Justitie en Buitenlandse zaken weigeren in actie te komen, hebben de burgemeesters van Tilburg en Arnhem Spanje middels een uitgebreide brief met klem verzocht de Tilburger onmiddellijk vrij te laten.

Zijn advocaat Samira Sabir uit zware kritiek op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die elke vorm van dialoog weigert en zich onterecht beroept op de AVG. Ondanks het dringende verzoek om consulaire bijstand, werd de Tilburger pas na 33 dagen in detentie voor het eerst bezocht door een consulair medewerker die aangaf niets te kunnen betekenen. Zowel het ministerie van Buitenlandse Zaken als het ministerie van Justitie en Veiligheid beweren dat zij niet mogen interveniëren.

“Het gaat hier niet om inmenging, maar om het rechtzetten van duidelijk onjuiste informatie”, benadrukt zijn advocaat . “We hebben sterke aanwijzingen dat deze foute informatie uit Nederland afkomstig is. We verzoeken daarom dringend om de correcte informatie, zoals bevestigd door het OM, de Landelijke Eenheid en de betrokken burgemeesters, over te dragen aan de Spaanse autoriteiten en zich in te zetten voor de terugkeer van onze cliënt.”

 

Contact: info@mrwn.nl

[1] Nederlandse burgers die onterecht op geheime terreurlijst staan, moeten het zelf oplossen | Binnenland | AD.nl

[2] Terrorismeverdachte? Zie maar hoe je van dat stigma afkomt | De Volkskrant