Muslim Rights Watch Nederland onrechtmatig beschuldigd door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Op 15 oktober 2020 heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het rapport ‘Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 53’ gepubliceerd. Onder het hoofdstuk  ‘Extremisme, Radicalisering en Polarisatie’  heeft de NCTV zonder enige feitelijke onderbouwing gesteld dat Muslim Rights Watch Nederland onderdeel uitmaakt van ‘het organisatorische web van ‘politiek – salafistische aanjagers’ dat onverdraagzaam, anti-integratief en antidemocratisch gedachtegoed verspreidt. Deze zware beschuldigingen zijn feitelijk onjuist. Tot de visie en missie van MRWN behoren het bevorderen van verdraagzaamheid, integratie en participatie binnen de samenleving. MRWN heeft in haar korte bestaan aantoonbare feitelijke werkzaamheden verricht die dat bevestigen.

Deze zware beschuldigingen zonder enige rechtvaardigingsgrond hebben in een zeer korte periode de eer en goede naam van MRWN enorm geschaad. MRWN kan hierdoor nauwelijks activiteiten ontplooien. Derde partijen en individuen hebben de samenwerking met MRWN inmiddels gestaakt of geannuleerd uit vrees voor associaties. Donaties en inkomsten blijven hierdoor uit.

Na de publicatie heeft MRWN verschillende onafhankelijke, wetenschappelijke onderzoekers benaderd voor een analyse. Deze waren het unaniem eens dat de beschuldigingen ‘’ongefundeerd, niet transparant en problematisch’’ zijn en leiden tot ‘’criminalisering’’

De NCTV heeft MRWN op geen enkele wijze benaderd of betrokken in haar berichtgeving. Er heeft geen hoor en wederhoor plaatsgevonden. Op verzoek van MRWN is er een gesprek geweest. Hierin heeft de NCTV duidelijk gemaakt dat zij geen inzicht zullen bieden in de beweegredenen en dat zij niet over zullen gaan tot rectificatie. Gezien het feit dat de toekomst van MRWN op het spel staat, blijft er geen andere mogelijkheid over dan de rectificatie te eisen in een kort geding. Het kort geding staat gepland op 10 december.

➥Steun jij ons werk ook? Doe dan een donatie zodat wij meer voor de islamitische gemeenschap kunnen betekenen
Doneer hier