Home » Ons doel
Ons doel2020-11-10T07:42:46+00:00

ONS DOEL

De laatste decennia worden moslims in Nederland steeds vaker en vaker in het verdomhoekje geplaatst. Onder het mom van veiligheid en vrijheid van meningsuiting wordt de moslim in zijn recht op godsdienstvrijheid beperkt en voor ‘rotte vis’ uitgemaakt. Internationaal werd dit dan ook al snel gesignaleerd en benoemd door verschillende mensenrechtenbehartigers. De Nederlandse politiek heeft zich echter grotendeels doof gehouden voor deze internationale kritiek. Volgens de volksmenners, die stemmen winnen met het zaaien van haat, is de multiculturele samenleving ‘mislukt’ en daar moet iemand de schuld van krijgen. Anno 2020 is ‘de moslim’ in Nederland een zondebok die lijdzaam moet toekijken hoe zijn religie ‘achterlijk’ wordt genoemd en zijn profeet voor ‘pedofiel’ wordt uitgemaakt. Als je als moslims zijnde hier kritiek oplevert dan ben je ‘onderdrukt’ door de eigen gelederen of niet loyaal aan de Nederlandse samenleving. Een goed bedoelde poging om het geloof uit te leggen, wordt bestempeld als een vijandige aanval op de ‘vrije samenleving’ en maakt deel uit van het wijdverbreide complot tot ‘islamisering’. De trieste werkelijkheid is echter dat vele moslims in Nederland – van jong tot oud – zich dagelijks onderdrukt voelen op basis van negatieve ervaringen. Deze negatieve ervaringen ontstaan door onwetendheid en vooringenomenheid over de Islam. De waarheid is dat er helemaal geen complot tot ‘islamisering’ bestaat onder de moslims in Nederland. Sterker nog, de verschillende islamitische organisaties zijn vaak onderling hopeloos verdeeld. Hierdoor blijft de stem van de gewone moslim ongehoord en wint de islamofobie terrein. Het ene incident volgt de ander in zo een tempo op dat er inmiddels sprake is van structurele islam- en moslimhaat. Hierbij moet ook eerlijk vermeld worden dat de meerderheid van de Nederlanders geen haat koestert tegen de moslims. Echter wordt de haatdragende boodschap van een kleine minderheid steeds meer als normaal gezien en verspreidt dit gif zich in rap tempo. De media neemt hier een belangrijke rol in.

MRWN koestert de ambitie de moslims dichterbij elkaar te brengen zodat zij samen een vuist kunnen maken tegen het onrecht van het anti-Islambeleid. Enkele doelen die hoog op onze agenda staan:

  • Het verbeteren van de rechtspositie van moslims in Nederland

  • Het ageren tegen de criminalisering en/of discriminatie en/of ongelijke behandeling en/of achterstelling van moslims

  • Het waarborgen en stimuleren van de godsdienstvrijheid en/of vrijheid van meningsuiting van moslims

  • Het bevorderen van mensenrechten

  • Het positief beïnvloeden van het islamdebat/publieke opinie

  • Het versterken van de islamitische gemeenschap door het professionaliseren van islamitische organisaties

LAATSTE NIEUWS

Doorbraak

DE NEDERLANDSE POLITIE ERKENT: ‘’ONSCHULDIGE PERSONEN VAN INTERPOL VERGETEN AF TE HALEN’’ Een grote groep Nederlandse moslims staat onterecht op terreurlijsten en

Titel

Ga naar de bovenkant