Over ons

Naar aanleiding van een dringende behoefte aan rechtvaardigheid is Muslim Rights Watch Nederland in het leven geroepen. MRWN is een islamitische non-profit organisatie die de islamitische gemeenschap verdedigt en haar bestaansrecht opeist.

Het team bestaat uit een groep moslims met verschillende expertises en achtergronden. Een gedreven groep rechtsgeleerden maakt onderdeel uit van ons team.

Onze missie
Gelijke rechten voor moslims in Nederland.

Onze visie
Over twintig jaar is het anti-Islambeleid verleden tijd en spreekt men in retrospectief schande van de huidige situatie in Nederland.

Activiteiten van MRWN in drie pijlers samengevat:
• Juridische ondersteuning
• Educatie, bijscholing en activering
• Het positief beïnvloeden van het islamdebat  en de imago van de islam en de moslims in Nederland verbeteren

Bestuurssamenstelling:
Adil el Kanfoudi             Voorzitter
Paris Popescu                 Penningmeester/Secretaris
Nasr el Damanhoury    Algemeen bestuurslid
De bestuurders ontvangen geen vergoedingen of salarissen over de werkzaamheden die zij uitvoeren.
Klik HIER om het beleidsplan te downloaden

Hieronder treft u de financiële jaarverslagen:
Het financieel jaarverslag van het jaar 2020
Het financieel jaarverslag van het jaar 2021

Hieronder treft u de activiteiten jaarverslagen:
Het activiteitenverslag van het jaar 2020
Het activiteitenverslag van het jaar 2021

De activiteiten van Muslim Rights Watch Nederland bestonden in het jaar 2020 uit verlening van juridische bijstand aan slachtoffers van islamhaat en discriminatie, bemiddeling, het geven van advies , informatie bijeenkomsten organiseren.

In samenwerking met

MRWN staat altijd open voor samenwerking met derde partijen om de beoogde doelen te verwezenlijken. Deze samenwerking kan incidenteel of structureel zijn, met organisaties of individuen, moslims of andersdenkenden.