De humanitaire crisis in Gaza is eenieder bekend. Niet iedereen weet echter hoe hiermee om te gaan. MRWN zet zich dagelijks in om op te komen voor rechtvaardige belangen. Wij hebben daarom de dringende morele verplichting om ook op te komen voor de Palestijnen die al 75 jaar onrechtvaardig worden behandeld welke onrechtvaardigheid nu een climax heeft bereikt.

Wij geven daarom gehoor aan een internationale oproep #PauseAndStrikeForPalestine om op 20 oktober 2023 onze deuren te sluiten en ook geen andere economische activiteiten te verrichten. Hieronder leggen wij uit wat wij daarmee willen bereiken.

1.Waarom een staking?

In Nederland zijn door diverse groepen allerlei manier aangewend om het tij te keren voor Palestina. Zo zijn er Kamervragen gesteld en moties ingediend, die door de meerderheid zijn afgewezen. Er zijn billboards langs wegen geplaatst om aandacht te vragen voor de humanitaire crisis in Palestina, dat heeft tot nu toe niet geleid tot een andere houding van de Nederlandse regering.

Mensen en organisaties proberen geld en hulpgoederen te doneren, maar deze komen niet aan in Palestina omdat alle hulp wordt tegengehouden. De Nederlandse overheid veroordeelt de genocide in Palestina niet omdat het directe en indirecte economische belangen heeft. Omdat dezelfde overheid geen economisch nadeel heeft van dat beleid is er geen enkele reden om dat beleid te veranderen waardoor de Palestijnen in dezelfde positie blijven.

2. Zal een staking helpen?

Het korte antwoord is: ja, staken en andere vormen van boycot helpen. De voorbeelden uit het verleden zijn legio en laten zien dat economische sancties in de vorm van stakingen of boycots helpen om sociale rechtvaardigheid te bereiken.

Dit is bijvoorbeeld gebeurd in het kader van de zogeheten Boycott costing Danish business dear | News | Al Jazeera. Daar maakte de Deense overheid een grote draai nadat bleek dat islamitische landen waren overgegaan tot een boycot van Deense producten. Diezelfde overheid steunde daarvoor nog de anti-islam cartoons van het blad Jyllands-Posten. Maar ook de bekende boycot van het apartheidsregime in Zuid-Afrika is een goed voorbeeld van geslaagde economische sancties: “Boycotts and sanctions helped rid South Africa of apartheid – is Israel next in line? | Israel | The Guardian”

Over het algemeen staakt men om een hoger salaris te krijgen en dat heeft nagenoeg altijd gewerkt. Overheden en werkgevers hebben namelijk geen belang bij stagnerende inkomsten en een stagnerende economie dus zullen zij linksom of rechtsom moeten praten met de stakers en luisteren naar hun wensen. Als de mensen andere, belangrijkere, belangen nastreven zoals in dit geval een einde aan de genocide in Palestina dan zal de overheid op een zeker moment ook gedwongen worden om te luisteren.

3. Wat kunt u zelf doen?

De roep om te staken heef inmiddels wereldwijd navolging gekregen. Het doel is om de overheden die de genocide in Palestina weigeren te veroordelen zo ver te krijgen om dat alsnog te doen. Iedereen die voor sociale rechtvaardigheid is en tegen genocide wordt dan ook opgeroepen om een krachtig signaal af te geven door te staken op 20 oktober 2023. We stoppen dan met ondernemen, werken, studeren en winkelen. De situatie is namelijk zo urgent geworden dat het tijd is om echte actie te ondernemen die ook effect zal sorteren.

Hoe kunt u meedoen aan deze actie?

1. Bent u ondernemer: geef klanten aan dat u dichtgaat op 20 oktober a.s. Gebruik het modelbericht Mededeling ondernemers.
2. Bent u werknemer: vraag (on)betaald verlof voor 20 oktober a.s. Gebruik de modelbrief Verzoek betaald verlof of Verzoek onbetaald verlof.
3. Bent u ziek (door de situatie in Palestina): dan heeft u het recht om u ziek te melden bij uw werkgever. Gebruik de modelbrief Ziekmelding.
4. Ben jij student of leerling: zorg dat je je afmeldt volgens de regels van jouw school/opleiding of jezelf ziekmeldt als je ziek bent.
5. Hoe leggen we de economie verder plat: op 20 oktober a.s. geven we geen cent uit. Dat betekent geen boodschappen, geen online shopping of andere uitgaven.