MUSLIM RIGHTS WATCH STUURT BRIEF NAAR MINISTER SLOB: ONDERWIJS SREBRENICA MOET BETER!

“Morgen zal worden herdacht dat de genocide van Srebrenica 25 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Uit het onderzoek ‘Veilig gebied? Srebrenica in het Nederlandse onderwijs’ (door historicus dr.  Marc van Berkel in opdracht van de vredesorganisatie Pax) blijkt dat het onderwijs op de middelbare scholen in Nederland over Srebrenica een dikke onvoldoende hoort te krijgen.”

Kort samengevat wordt in het rapport geconcludeerd dat er nauwelijks wordt gesproken over Srebrenica in de term ‘genocide’ en dat de aanloop, oorzaken en uitvoering van de genocide nog minder aandacht krijgen. Het bloedbad van Srebrenica wordt als een historisch geïsoleerde gebeurtenis gepresenteerd. De aandacht gaat enkel uit naar de positie van de Nederlandse militairen van DutchBat, terwijl men het perspectief van de Bosnische slachtoffers van de genocide en hun nabestaanden links laat liggen.  Ook de nasleep van Srebrenica wordt genegeerd, omdat dit onbesproken wordt gelaten. Te denken valt aan de val van het kabinet Kok, de veroordelingen van oorlogsmisdadigers door het Joegoslavië – tribunaal en de succesvolle civiele aansprakelijkheidsstelling van de Nederlandse staat door de nabestaanden van de genocide. Van de nieuwe geschiedenisleraren die worden opgeleid weet 90 % nauwelijks iets te vertellen over Srebrenica.

Het rapport doet de volgende aanbevelingen:

  1. SCHENK MEER AANDACHT AAN DE GENOCIDE IN SREBRENICA EN PLAATS DEZE IN EEN BREDERE CONTEXT;
  2. SCHENK AANDACHT AAN HET PERSPECTIEF VAN DE BOSNISCHE SLACHTOFFERS;
  3. BENOEM DE GENOCIDE, EN BIED INZICHT IN HET BEGRIJPEN VAN GENOCIDAAL GEDRAG;
  4. WEES HELDER OVER DE ROL VAN DE NEDERLANDSE OVERHEID EN MILITAIREN IN HET OORLOGSGEWELD EN TIJDENS DE VREDESMISSIE.

Muslim Rights Watch heeft de Minister opgeroepen zich te conformeren aan de aanbevelingen. Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten leren dat vluchtelingen uit oorlogsgebied zijn gevlucht van huis en haard om het vege lijf te redden. Vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië zijn hier een voorbeeld van.

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten leren dat discriminatie, racisme en het zaaien van haat kan leiden tot genocide. De genocide van Srebrenica is hier een voorbeeld van.

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten leren dat populistische politici met behulp van vooroordelen bevolkingsgroepen tegen elkaar kunnen ophitsen waarbij misdaden tegen de menselijkheid het uiteindelijke resultaat kunnen zijn. De politicus en veroordeeld oorlogsmisdadiger Karadzic is hier een voorbeeld van. En alle leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten leren dat Geert Wilders hier ook een voorbeeld van kan zijn.

Als de Minister de aanbevelingen uit het rapport niet opvolgt, handelt de Nederlandse overheid onrechtmatig.

Op basis van internationale verdragen tegen discriminatie en racisme en nationale wetgeving is Nederland verplicht onderwijs te verzorgen op de middelbare school ter voorkoming van haat zaaien en xenofobie. Leerlingen moeten worden gewezen op de ultieme consequenties van haat; genocide en andere misdaden tegen de menselijkheid. Slechts 25 jaar geleden heeft dit nog plaatsgevonden in Europa!

De slachtoffers mogen niet vergeten worden en we moeten er met zijn allen voor zorgen dat deze gruweldaden nooit meer plaatsvinden!

Daarom roept Muslim Rights Watch de Minister op om zorg te dragen voor eerlijk en volledig onderwijs over Srebrenica.

➥Download hieronder de brief aan minister Slob
Brief minister Slob

➥Download hieronder het Persbericht Srebrenica
Persbericht Srebrenica

➥Download hieronder het paxrapport: “Veilig Gebied? Srebrenica in het Nederlandse onderwijs”
https://www.paxvoorvrede.nl/media/files/pax-rapport-srebrenica-in-het-nederlands-geschiedenisonderwijs.pdf

➥Een genocide, maar de leraar weet van niks: ‘Misschien is het nog te kort geleden
https://www.ad.nl/binnenland/een-genocide-maar-de-leraar-weet-van-niks-misschien-is-het-nog-te-kort-geleden~a62e004c/