WAT DOEN WIJ?

De naam Muslim Rights Watch Nederland zegt eigenlijk al voldoende.
Wij houden in de gaten of de rechten van moslims in Nederland wel worden gerespecteerd.
Dat betekent natuurlijk niet dat wij alleen toekijken. Wij komen in actie op verschillende plekken.

In de rechtszaal

Wij vechten voor uw mensenrechten in de rechtszaal. U kunt dan denken aan zaken
waarbij uw rechten zijn geschonden omdat u moslim bent. Bijvoorbeeld:
– U wordt getreiterd en bedreigd door uw buren, maar de politie treedt niet op.
– Uw werkgever wil u ontslaan, omdat u een hoofddoek bent gaan dragen.

Of deze zaken nu collectief en principieel of individueel en praktisch van aard zijn,
MRWN is bereid u bij te staan! Het maakt daarbij niet uit of u een kort adviesgesprek
nodig heeft of dat wij u jarenlang bij moeten staan met een gespecialiseerde
advocaat; wij vechten met u door tot aan de hoogste Europese rechter!
MRWN zal zelfstandig en/of uit uw naam procederen tegen individuen,
organisaties of zelfs (regionale) overheden, als de rechten van de islamitische
gemeenschap worden geschonden.

Buiten de rechtszaal: mediation

Wij zijn bereid u te verdedigen in de rechtszaal. Dit is wel een laatste redmiddel, want een onderlinge oplossing verdient altijd de voorkeur. Waar mogelijk zullen wij altijd eerst in gesprek gaan met de persoon en/of instantie die u heeft benadeeld. Vaak is een goed gesprek voldoende om de kou uit de lucht te nemen en misstanden in de toekomst te voorkomen.

Wij kunnen u ook helpen met het schrijven van brieven en het indienen van klachten.

In de media

Je kunt letterlijk geen krant openslaan zonder negatieve berichtgeving over moslims
tegen te komen. Haat- en lastercampagnes tegen de Islam lijken eerder regel dan
uitzondering. Dit terwijl de islamitische gemeenschap sinds jaar en dag een
onmiskenbare positieve bijdrage levert aan de Nederlandse maatschappij.

Op geen enkele manier is de huidige islamofobie goed te praten. Echter, de islamitische
gemeenschap kan ook zelf de islamofobie in het publieke domein bestrijden,
door een positieve beïnvloeding van het islamdebat. Niet op een onderdanige
manier, maar door gewoon eerlijk en duidelijk te zijn over onze identiteit. Onze
islamitische identiteit, die inmiddels onderdeel is van de Nederlandse cultuur,
conflicteert immers niet met de bestaande wetgeving, maar wordt juist beschermd
door de wet. Wij kunnen dit niet vaak genoeg herhalen!

MRWN wenst een eerlijke en juiste weerspiegeling van de islam en de moslims in Nederland te verspreiden.
Hieronder valt ook het tegengaan van valse berichtgeving en lastercampagnes.
Daarnaast ondersteunt MRWN islamitische organisaties en individuen hun bijdrage
aan deze maatschappij te vergroten en deze ook zichtbaar te maken.
Via onze contacten in de media kunnen wij misstanden aan de kaak stellen.
Hiermee stimuleren wij de vrijheid van meningsuiting en het recht op een vrije
nieuwsgaring ten behoeve van de moslims in Nederland.

In uw islamitische organisatie

MRWN draagt haar steentje bij aan het professionaliseren van islamitische organisaties.

Denk hierbij aan het verbeteren van communicatievaardigheden, het optimaliseren van de financiële administratie en andere bestuurlijke- en operationele processen. Daarnaast organiseert MRWN op diverse locaties voorlichtingsbijeenkomsten waar de rechtspositie van de Nederlandse moslim onder de loep wordt genomen. Ook de problematiek van het anti-Islambeleid komt hierbij ter sprake. De deelnemers worden niet alleen op de hoogte gebracht van de juridische merites, maar leren ook de zaken in perspectief te plaatsen vanuit historisch, sociologisch, pedagogisch en psychologisch oogpunt.

In eigen boezem

Het komt nog te vaak voor dat islamitische organisaties en individuen zelf aanleiding geven tot islamofobie. Om deze reden helpt MRWN islamitische organisaties het zelfreinigend vermogen te ontwikkelen. In dit kader begeleidt MRWN islamitische organisaties bij zelfreflectie en communicatie. Tevens probeert MRWN aversie, die vaak een gevolg is van het anti-islam klimaat, tegen de overheid weg te nemen. De vertrouwde islamitische identiteit en onafhankelijkheid van MRWN zorgen ervoor dat onze ondersteuning eerder wordt geaccepteerd.